Pawilon Otwarty

Definiujemy Pawilon Otwarty jako miejsce przestrzeni performatywnej – miejsce warsztatów, spotkań, projekcji filmowych, instalacji. W tym sensie jest autonomicznym dopełnieniem galerii sztuki współczesnej jako przestrzeni dla działań wymykających się ramie wystawy. Patrzymy na Pawilon przez ideę Pawilonu Otwartego, ideę miejsca słuchającego i reagującego poprzez współpracę. Mówimy tu o potrzebie wspierania i tworzenia nowych przestrzeni dla kultury – również nieinstytucjonalnej. Otwieramy się na inne pomysły i działania o charakterze dyskursywnym i performatywnym. Chcemy wspierać młodych twórców i kolektywy, reagować na potrzeby rzeczywistości artystycznej.  Jesteśmy otwarci na wydarzenia, które z nieoczywistych perspektyw podejmują tematy społeczne, polityczne i estetyczne. Zapraszamy twórców indywidualnych, kolektywy oraz instytucje pozarządowe do przedstawiania własnych propozycji programowych. Wspieramy działania niskobudżetowe o charakterze publicznym, które poszukują miejsca na realizację.

Nabór projektów odbywa się w trybie ciągłym. Prosimy o przesyłanie propozycji z co najmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem.

Wniosek powinien zostać podpisany i załączony jako plik w formacie .pdf.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Wniosek [pdf]
Wniosek [rtf]
Wniosek [pages]
Regulamin
Plan Pawilonu
Wyposażenie Pawilonu

Dodatkowe informacje: otwarty[at]pawilon.org

Wyniki naboru będą ogłaszane regularnie w mediach społecznościowych Pawilonu.